Forum bh. dijaspore u Švicarskoj – veliki interes za ulaganje u BiH

Forum dijaspore BiH u Švicarskoj bio je posvećen lansiranju „i-platforme“, predstavljanju njenog daljeg razvoja, unapređenju uspješne suradnje između dijaspore i BiH, kao i doprinosu dijaspore ekonomskom razvoju BiH. Forum je održan u subotu u organizaciji nevladine organizacije „i-platform – Dijaspora za razvoj Bosne i Hercegovine“ u suradnji s Švicarskom agencijom za razvoj i saradnju (SCD).

Forum dijaspore BiH u Švicarskoj

Forum dijaspore BiH u Švicarskoj

U okviru panela o investiranju u BiH predstavnica Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini (FIPA) Maida Bećirović predstavila je aktivnosti Agencije, te istakla da je FIPA servis dijaspori u njihovom investiranju i otpočinjanju djelatnosti u Bosni i Hercegovini.

Također su predstavljene prednosti investiranja u Bosnu i Hercegovinu, kao i sektori atraktivni za ulaganja s konkretnim projektima za ulaganja.

Dijaspora u Švicarskoj je pokazala veliki interes za ulaganje u BiH. Predstavnici dijaspore koji već imaju djelatnost u Bosni i Hercegovini istakli su da je, uprkos određenim nedostacima, BiH zemlja koja pruža odlične mogućnosti za strane investitore.

O značaju ove manifestacije govori i činjenica da je forumu prisustvovalo preko stotinu učesnika, članova više udruženja dijapore u Švicarskoj, poslovnih ljudi kao i Ambasador BiH Anđelko Grahovac, ambasadorica Švicarske u BiH Andrea Rauber Saxer kao i predstavnici Švicarske agencije za razvoj i saradnju.

You may also like...