NAJAVA: Ovog vikenda u Sarajevu VIII Kongres dijaspore BiH

U organizaciji Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, u Sarajevu će od 3. do 5. juna ove godine biti održan 8. kongres dijaspore Bosne i Hercegovine čiji su pokrovitelji Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović, Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Dr. Denis Zvizdić i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Inače poziv za pokroviteljstvo oupućen je i članovima Predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću i Draganu Čoviću. Ovaj, najveći skup bosanskohercegovačkih državljana koji žive izvan granica svoje domovine bit će održan u Zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine –Velika sala a zvanično otvaranje Kongresa predvidjeno je za subotu 4. juna 2016. godine u 10 sati.

TEME KONGRESA:

DRŽAVA BOSNA I HERCEGOVINA I NJENA DIJASPORA: ZAJEDNIČKA BUDUDNOST

UTICAJ DIJASPORE NA EKONOMSKI RAZVOJ BOSNE I HERCEGOVINE

OČUVANJE MATERNJEG JEZIKA I IDENTITETA GRADJANA BOSNE I HERCEGOVINE U DIJASPORI KROZ DOPUNSKE ŠKOLE I KULTURNE AKTIVNOSTI

U radu Kongresa učestvovat će predstavnici svih članica SSDBiH, kao i ugledna imena iz javnog života bh. dijaspore. Kongresu će također prisustvovati brojni zvaničnici, predstavnici državnih organa BiH, dužnosnici OHR-a, akreditirani ambasadori u Bosni i Hercegovini i članovi nevladinih organizacija.

PROGRAM KONGRESA:

ČETVRTAK, 02.06.2016.

Prijemu Predsjedništvu BiH,

prijem u Parlamentarnoj skupštini BiH (Predstavnički dom i Dom naroda),

prijem u ministarstvu civilnih poslova,

prijem u ministarstvu vanjskih poslova,

posjeta FIPA-i… (broj i članove delegacija usaglasiti na sastanku GO u Italiji)

PETAK, 03.06.2016.

11:00 Prijem kod ministrice za ljudska prava i izbjeglice Semihe Borovac (delegacija GO SSDBiH, 5-6 članova)

13:00 Konferencijazaštampu-u saradnjisa MLJPI(Mjesto: Hotel Spa Terme)

13:30 Pauza za ručak (Hotel)

14:00 Sastanak GO i NO SSD BiH(Mjesto: zgrada prijateljstva Grčke  i BiH – ministarstava BiH)

20:00 Promocija Antologije i Monografije SSD BiH (Mjesto: Vijećnica ili BKC, nepotvrđeno), prisustvo svih članova GO i NO SSD BiH, države članice SSD BiH po dva člana, predstavnici pokrovitelja Kongresa, predstavnici zvaničnih institucija BiH, ambasadori stranih zemalja u BiH, gosti –nekoliko autora zastupljenih u monografiji, estradni umjetnici učesnici umjetničko muzičkog  programa, predstavnici medijskih kuća i sponzora kongresa.

SUBOTA, 04. 06. 2016.

08:30    Registracija delegata

10:00   Otvaranje Kongresa i pozdravni govori

 • Hasan Šehović, predsjednikSSDBiH
 • Bakir Izetbegović, Predsjedavajući Predsjedništva BiH
 • DenisZvizdić,Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
 • MladenBosić, Predsjedavajući Predstavničkog doma Skupštine BiH
 • Semiha Borovac, ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH
 • sci. Adil Osmanović, ministar za civilne poslove BiH

10:30    Pauza

10:45    Nastavak sa radom Kongresa

 • Prijedlog za sastav Radnog predsjedništva
 • Prijedlog za zapisničara i ovjerivača zapisnika
 • Izvještaj verifikacione komisije
 • Izvještaj o raduSSDBiH (Hasan Šehović, predsjednik SSDBiH)
 • Finansijski izvještaj SSDBiH (Zaim Pašić, blagajnik)
 • Izvještaj Nadzornog odbora (Selvin Dudaković, predsjednik NO)
 • Diskusija i usvajanje izvještaja

12:30 Pauza za ručak (restoran Parlamentarne skupštine)

13:30 Okrugli stolovi o temama:

 • Uticaj dijaspore na ekonomski razvoj BiH

Uvodničar i moderator: Dr. Anes Cerić, diskutanti: Ahmet Kemal Baysak, NaidaRibić- GO SSD BiH, Mirko Šarović ministar vanjske trgovine i ekonomskih odno sa BiH, FIPA-Maida Bećirović, DIAFOR-Dr. Sanel Jakupović, Centralna banka BiH, Ziraat Bank, Privredna komora BiH, predstavnici privrednika iz dijaspore ulagača u BiH…)

 • Očuvanje maternjeg jezika i identiteta građana BiH u dijaspori kroz dopunske škole i kulturne aktivnosti

Uvodničar i moderator: Haris Halilović; diskutanti: Mišo Marić GO SSD BiH, Ministarstvo civilnih poslova – Sektor za obrazovanje, Fedaralno ministarstvo za obrazovanje – ministrica Dr. Sci. Elvira Dilberović, Ministarstvo zaljudska prava i izbjeglice – Ruzmira Tihić – Kadrić (OK), Univerzitet u Sarajevu Pedagoški fakultet-Dekan, Institut za jezik, predstavnici nastavnog kadra dopunskih škola iz dijaspore…)

15:00   Pauza

15:15   Zaključci sa okruglih stolova / usvajanje zaključaka kongresa

15:45   Izbor predsjednika,  2 potpredsjednika, sekretara, Glavnog odbora, Nadzornog odbora

16:15   Konferencija za štampu

20:00   Kongresna večera i kulturno zabavni program –  (mjesto

odrzavanja: (Hotel)

NEDJELJA, 05. 04. 2016

10:00 Sastanak novoizabranog GOSSDBiH (HOTEL)

 • Analiza Kongresa
 • Priprema okvirnog plana rada GO
 • Odredjivanje termina narednog sastanka GO
 • Usaglašavanje Radnih grupa –
 • Razno

Medijski pokrovitelj VIII Kongresa dijaspore BiH je informativno-poslovni portal BHDijaspora.com.

You may also like...