NJEMAČKA: Održana tribina o lokalnim izborima u BiH

U prostorijama Generalnog konzulata BiH u Stuttgartu početkom sedmice održana je tribina o procedurama registracije građana BiH u dijaspori za lokalne izbore u BiH 2016. godine. Tribini su prisustvovali predstavnici dijaspore BiH iz desetak gradova njemačke pokrajine Baden-Württemberg, te predstavnici vjerskih zajednica iz Bosne i Hercegovine u ovoj pokrajini.
Prisutnima se obratio Suad Arnautović, član CIK-a BiH

Prisutnima se obratio Suad Arnautović, član CIK-a BiH

O procedurama prijava za glasanje izvan BiH prisutnima je govorio dr. Suad Arnautović, član CIK-a BiH, generalni konzul BiH u Stuttgartu Zvonko Mišković i konzul BiH u Stuttgartu Dag Đumrukčić.

Osim komplikovane procedure koju trebaju ispuniti da bi mogli glasati, prisutni su najviše primjedbi imali na nedovoljnu informisanost potencijalnih glasača u dijaspori o izborima u BiH, nezainteresovanost čak i političkih partija iz BiH za potencijalne glasače iz dijaspore i kratak rok do koga se građani BiH u dijaspori koji žele da glasaju trebaju prijaviti.

Državljani BiH koji žive van granica svoje domovine da bi stekli pravo da učestvuju na izborima u domovini koji će se održati 2. oktobra 2016. godine, trebaju se prijaviti – registrovati, najkasnije do 19. jula. Prijava podrazumijeva popunjavanje PRP-1 ili PRP2 obrazaca i uz kopiju jednog od identifikacionih dokumenata (pasoš, lična karta) njihovo dostavljanje Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, koja, ako je sve u redu prijavljenima šalje glasački materijal za glasanje putem pošte ili ih stavlja na spisak za glasanje u DKP-a Bosne i Hercegovine.

You may also like...