U Sarajevu izabrano novo rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore BiH

Na VIII Kongresu dijaspore Bosne i Hercegovine prisutni delegati su danas izabrali novo rukovodstvo Svjetskog saveza dijaspore BiH koje će ih zastupati u naredne dvije godine.

VIII Kongres Jovan Divjak

Za predsjednika ove organizacije izabran je trenutno aktuelni predsjednik SSDBiH Hasan Šehović kome su delegati ponovo ukazali svoje povjerenje. Za potpredsjednike jednoglasno su izabrani Naida Ribić iz Holandije i Haris Halilović iz Njemačke. Verifikovani su i novi članovi GO i Nadzornog odbora.

O izboru sekretara organizacije raspravljat će se naknadno tek nakon što se donese zvanična Odluka o sjedištu organizacije iz kojeg će onda biti biran Sekretar, rekli su iz Saveza.

Hasan Šehović novoizabrani predsjednik SSD-a zahvalio se delegatima na ukazanom povjerenju obećavši da će kao i do sada dostojanstveno predstavljati i zastupati stavove Svjetskog saveza dijaspore BiH.

“Na prvom sastanku GO definisat ćemo konkretan plan i radne grupe, kao i plan rada sa budžetom. Očekujem da se svi kandidati aktivno uključe u ove aktivnosti jer samo na taj način možemo ostvariti naše ciljeve i ideje”, rekao je Šehović.

Šehović se posebno zahvalio ministrici Semih Borovac i njenom ministarstvu u pripremi ovog Kongresa jer su oni jedan od primjera da vlast aktivno učestvuje u ovakvim aktivnostima, koje doprinose razvoju bh. društva.

You may also like...